Geotèrmia i Aerotèrmica (sistemes de bomba de calor) - Instal.lacions individuals i industrials

Per fer us del calor produït per la naturalesa hi ha dos principis bàsics: la Aerotèrmica i la Geotèrmia. Aquests dos principis es fan servir a las bombes de calor.
Aerotèrmia

La aerotèrmica implica fer servir una bomba de calor per capturar la energia de l’aire exterior. Un circuit hidràulic que alimenta un sistema de calefacció / refrigeració de terra radiant, radiadors o ventiladores convectors.

Avantatges:

 • Aquesta solució es fàcil d’implementar i no requereix un gran espai de instal·lació.
 • No genera emissions de gasos contaminants.
 • La casa es pot escalfar el hivern i refrigerar a l’estiu (sistema de bomba de calor reversible).
 • Estalvi de fins el 75 % !
 

Geotèrmia

La geotèrmia captura el calor present en el terra fent servir captadores verticals i horitzontals dependent de la disposició del terreny:

 • En la captura horitzontal, la energia l’extreu una red de captadors que estan enterrats a una profunditat d’entre 80 i120 cm. La terra produeix energia, i l’agua que circula per aquesta red transporta l’energia a la bomba de calor, que la transforma en agua calenta per calefacció.
 • El captador s’enterra a una perforació que pot tenir fins a 100 m de profunditat. Captura l’energia il•limitada que te la terra, i després aquesta energia s’utilitza per escalfar la casa.
 • L’aigua s’agafa directament del subministra d’aigua subterrània, i la bomba de calor proporciona una temperatura constant per escalfar la casa.

Avantatges:

 • Un sistema eficaç que permet un important estalvi d’energia.
 • Es molt fàcil crear un nivell de confort segons la estació de l’any.
 • Quan l’aigua subterrània no es consumeix es torna el seu lloc d’origen. Això vol dir que la geotèrmia es un sistema ecològic de producció de calor.
 • Estalvi de fins el 75 % !
Treballem amb diferentes marques..