• Radiadors - Disseny, tovalollers, fred/calor i baix consum
  • Aire industrial
  • terres radiants
  • aire condicionat
  • calderes de gas i gas-oil
  • geotèrmia i aerotèrmica
  • plaques solar tèrmiques i fotovoltaiques
  • estufes de pelletes i insertables


Empresa

Amb més de 50 anys de trajectòria en el món de les instal·lacions de climatització, l’empresa Pradell, amb seu a l’Avinguda dels Països Catalans de Vic, cada vegada s’ha anat especialitzant més en els sistemes d’aprofitament de l’energia.

Instal·lació de terra radiant que permeten un repartiment molt més adequat a les necessitats de cada espai, aconseguint un important estalvi energètic i que la temperatura sigui molt més uniforme en el conjunt d’un habitatge o local”. Un dels serveis més demanats pels clients, precisament, és la climatització de piscines a través de terres radiants. L’empresa disposa de personal qualificat i amb la titulació necessària per a instal·lacions d’energies renovables.

Pradell també és especialista en biomassa i instal·lacions de calderes de condensació de baix consum aplicades a comunitats; ofereix als seus serveis tant a particulars com a indústries i a més, disposa d’un servei tècnic propi per a totes les insta·lacions que porta a terme i per al seu manteniment. A més, Pradell el fet de tractar-se d’una empresa petita i familiar, ajuda a “oferir un servei molt més personalitzat per a cada client”.
.

Treballem amb diferentes marques..